STUDENT
 
VERKSAMHET

Handledarteam

LÄROSÄTE

Klinisk adjunkt/Klinisk lektor/ Studierektor Kursansvarig VIL-samordnare

1.

Hämta information om placeringen i KLiPP. Ta del av utbildningen JoBSH informationen från SLL.
Utse ett handledarteam med 4-6 handledare i samverkan med enhetschef.  
Ta emot uppdraget från AKA/studentansvarig & enhetschef. Ta del av info om handledningsmodellen: Studentenhet med peer learning.
Lägg in studentgruppens personuppgifter i KLIPP. VIL-samordnaren lägger in beställningar i KLIPP. Mejl till studenterna kan skickas ut.

2.

Boka tid för fotografering till e-tjänstekort. Om e-tjänstekort redan innehas, kontrollera PIN-koderna.
Beställ behörighet till IT, lokaler, datorer & journalsystem enligt lokala rutiner. Förbered student– & handledarpärmar.
 
Beställ e-tjänstekort i SLL:s beställningssystem inför studenternas första VFU (utgår när JoBSH är infört).

3.

Gå igenom lärandemål för kursen.
Planera in veckovisa möten för handledarteamet. Uppdatera kunskap om kursens lärandemål. Checklista.
Uppdatera kunskap om lärosätets lärandemål & delta på informationsmöten med lärosätet & AKA/studentansvarig.
Tillgängliggör lärandemål. Ha kontakt med AKA/studentansvarig.  Delge info om tider för undervisningsmoment samt samverka om tid för mitt- & slutbedömning.

4.

Repetera & inhämta ny kunskap om verksamhetsområdet.
Förbered introduktionen enligt checklistan.
Ta del av webbaserat handledarstöd. Delta veckovis i möten för handledarteam, pedagogiska möten med AKA & klinisk lektor samt andra pedagogiska forum.
Ge verksamheten pedagogiskt stöd i samarbete med AKA/ studentansvarig. 

5.

Besvara välkomstmejlet eller ta själv kontakt med placeringens kontaktperson. Ta del av schemat i välkomstmejlet.
Skicka välkomstmejl.  Förbered schema för studenter & skicka till respektive student senast två veckor innan start. 
Medverka vid förberedelserna inför introduktionen & samverka med AKA/studentansvarig gällande mottagandet av studenterna.
Se över åtgärdsplanen vid risk för underkännande.

6.

Kontakta aktuellt lärosäte/kontaktlärare för överenskommelse om tid för mitt- & slutbedömning.