STUDENT
VERKSAMHET

AKA/Studentansvarig 

 
VERKSAMHET

Handledarteam

LÄROSÄTE

Klinisk adjunkt/Klinisk lektor/ Studierektor Kursansvarig VIL-samordnare

1.

Genomför reflektion & ömsesidig återkoppling med handledare & AKA/studentansvarig.
Genomför reflektion & ömsesidig återkoppling med student & handledarteam. Stöddokument för slutsamtal.
Genomför reflektion & ömsesidig återkoppling med student & AKA/studentansvarig. Stöddokument för slutsamtal.
Stöddokument för slutsamtal.

2.

Återkoppla till AKA/studentansvarig angående utvärderingen.
Återkoppla studentens reflektion om handledning & uppfattning om VFU period till handledarteamet & verksamheten.
Återkoppla studentens reflektioner om handledningen och VFU perioden till AKA/studentansvarig.
Återkoppla till verksamheten utifrån utvärderingen.

3.

Ta emot återkoppling på utbildningsavvikelser som rapporterats i Händelsevis.
Genomför ett möte med handledarteamet för reflektion & utvärdering av handledningen under VFU perioden. Hantera ev. utbildningsavvikelser.
Delta i ett möte för handledarteamet för utvärdering av handledningen under VFU perioden. Hantera ev. utbildningsavvikelser.
Ha beredskap för hantering av utbildningsavvikelser.