STUDENT
VERKSAMHET

AKA/Studentansvarig 

 
VERKSAMHET

Handledarteam

LÄROSÄTE

Klinisk adjunkt/Klinisk lektor/ Studierektor Kursansvarig VIL-samordnare

1.

Anländ förberedd med eTjänstekort & PIN-kod till första dagen.
Ingå i handledarteamet. Ansvara för studenternas mottagande & att enhetens personal känner till att studenterna börjar.
Medverka vid introduktionen som AKA/studentansvarig organiserar. AKA ingår i handledarteamet.
Tillgängliggör uppdaterade kontaktuppgifter & aktuella kursdokument till verksamheten.

2.

Delta på verksamhetens introduktion. Kontrollera att relevanta IT-behörigheter fungerar.
Låt lokal IT-ansvarig tilldela studenten relevanta IT-behörigheter. Ansvara för övergripande introduktionsprogram.
Samverka med AKA/ studentansvarig gällande enhetens introduktionsprogram. Medverka om möjligt.
Säkerställ att lärplattformen & kurswebben fungerar.

3.

Sätt upp individuella studieplaner med del- & slutmål utifrån kursens lärandemål. Beskriv förväntningar & farhågor.
Studenten tilldelas ett begränsat antal patienter där studenten parvis tar delansvar för under handledning. Planera in avstämning med student & handledare/team.
Gå igenom studentschema för VFU placeringen. Ta del av studentens lärandemål och stäm av förväntningar samt farhågor. 
Tillhandahåll mallar & dokumentation som underlättar planering av mitt – & slutbedömning.

4.

Planera för lärandeaktiviteter, forsk-ningsanknytning inter-professionellt lärande.
Planera VFU/VIL tillsammans med AKA/studentansvarig.

5.

Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar.
Informera studenten om rapportering av utbildningsavvikelser. Ha beredskap för uppföljning av inrapporterade avvikelser. Hantera ev. stickskador.
Informera dig om hur avvikelsesystemet Händelsevis för utbildningsavvikelser fungerar samt hantering av ev. stickskador.
Åtgärdsplan för hantering av eventuella utbildningsavvikelser.