Detta är en guide för att visa processen att driva handledarmodell: Studentenhet med peer learning. Denna process utgår från Studerandeprocessen och visar hur handledarmodellen används.

Nedan återfinns hur du kan gå tillväga inför, vid start, under och efter vid användning av handledarmodell: Studentenhet med peer learning. Här finns också information om vem som ansvarar för vad under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt dokument och länkar för ytterligare vägledning. Handledningsmodell: Studentenhet med peer learning kommer att utgöra ytterligare ett verktyg i CKU-KI:s verktygslåda som är tänkt att underlätta för såväl studenter som handledare och lärare.

Processbeskrivning Handledarmodell: Studentenhet med peer learning är framtagen genom samverkan med handledare, adjungerade kliniska adjunkter (AKA) och lärare från lärosäten inom Stockholms läns landsting (SLL). Uppstart av handledarmodell: Studentenhet med peer learning är beskriven via länk (se länk).

CKU-KI vill tacka alla som bidragit till verktyget och vi uppmanar nu till testning av detta CKU-KI verktyg och tyck till för att göra Handledarmodell: Studentenhet med peer learning ännu bättre.

CKU-KIs ledning genom projektgrupp:
Lena Sahlqvist, Katarina Brochard och Camilla Tomaszewski

Vid frågor kontakta projektledare Lena Sahlqvist

Creative Commons-licens
CKU Studerandeprocessen av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) är licensierad under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell licens